ลักษณะชั้นทางสังคม 6 ระดับ มีชั้นอะไรบ้างมาดูกัน

เคยสงสัยกันไหมว่าคยประเภทไหนที่เรียกว่า แล้วประเภทไหนที่เรียกว่าจน แล้วคนรวยมีกี่แบบ ในการตลาดการหากลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับสินค้าเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อการแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนและถูกต้อง วันนี้เราจะมาบอก ลักษณะชั้นทางสังคม ทั้ง 6 ระดับว่าจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า

ชนชั้น

ในตอนแรมีเกณฑ์ในการแบ่งชนชั้นเพียงมิติเดียว จะแบ่งออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่

1. ชนชั้นสูง หมายถึง กลุ่มบุคคลมี่มีหลักทรัพย์และรายได้สูง
2. ชนชั้นกลาง หมายถึง กลุ่มบุคคลมี่มีหลักทรัพย์และรายได้ปานกลาง
3. ชนชั้นต่ำ หมายถึง กลุ่มบุคคลมี่มีหลักทรัพย์และรายได้ต่ำ

การแบ่งแบบวอร์เนอร์จะมี 6 ชั้น ดดยมีเกณฑ์จาก รายได้ ความมั่นคง การศึกษา อาชีพ

ลักษณะชั้นทางสังคม 6 ระดับ

ชั้นที่ 1 Upper – Upper Class

  • เกิดมาบน กองเงิน กองทอง

ชนชั้นของผู้มีชื่อเสียงเก่าแก่ เกิดมาบนกองเงินกองทอง มีบริวารรับใช้มากมาย คนระดับนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในสังคม จึงนิยมบริโภคสินค้าและบริการที่หรูหรา ฟุ่มเฟือย บริวารจะเป็นผู้แสวงหาจัดแจงให้เป็นส่วนใหญ่ สินค้าที่เลือกใช้ต้องเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุด ดังที่สุดและมีราคาแพงที่สุด เพื่อไม่ให้น้อยหน้าใครในสังคมเดียวกัน ส่วนการเลือกใช้บริการโรงแรมนั้น จะเลือกบริการจากโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า การออกแบบตกแต่งที่เน้นความหรูหรา โรงแรมมีขนาดใหญ่โตเพื่อให้มีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากเพื่อต้องการตกเป็นจุดเด่นและเป้าสายตาของสังคม ดังนั้นห้องพักที่ต้องการต้องเป็นห้องพักระดับดีที่สุด มีห้องรับประทานอาหารที่หรูหรา อาหารมีชื่อเสียง และมีเชฟชื่อดัง ไม่เกี่ยงเรื่องราคา

ชั้นที่ 2 Lower – Upper Class

  • คนรวยหน้าใหม่

ชนชั้นคนรวยหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เป็นผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจชั้นนำและมีรายได้มหาศาลจากการดำเนินธุรกิจ จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี ชนชั้นระดับนี้จะมีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของตนเอง อยากอวดภาพลักษณ์ความสำเร็จให้สังคมรับรู้ นิยมแสวงหาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ไม่ต้องมีบริวารมาคอยรับใช้ สินค้าและบริการที่ใช้จะเน้นด้านเทคโนยีล้ำสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบ่งบอกรสนิยม แต่อาจไม่ได้เน้นเรื่องราคาแพงและความหรูหรามากที่สุด แต่เน้นไปที่ความทันสมัย  โรงแรมสำหรับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้จึงต้องเน้นไปที่ความทันสมัย สะดวกสบาย ให้ความรู้สึกเหมือน ได้เจอของเล่นชิ้นใหม่

ชั้นที่ 3 Upper – Middle Class

  • สมองของสังคม

ชนชั้นของผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาการต่างๆ สมาชิกสังคมที่มีการศึกษาสูง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของชนชั้นกลุ่มนี้จะตั้งอยุ่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความคุ้มค่า ตามหลักคิดของตนเองที่คิดว่าถูกต้อง นิยมเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ไม่ยึดติดกับยี่ห้อ ไม่ขี้เหนียวแต่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยเช่นกัน ไม่ใช้ของเลียนแบบ สินค้าที่มีนวัตกรรมสูง แต่ก็ไม่ถึงกับล้าสมัย อาจยอมใช้สินค้าตกรุ่นบ้างถ้าพิจารณาแล้วเป็นว่าเป็นของดี เน้นไปที่ความมั่นคงในอาชีพ แต่ไม่เน้นความมีหน้ามีตาในสังคม  สำหรับพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรมนั้น คนชั้นนี้จะใช้บริการของโรงแรมที่ได้มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ในระดับราคาที่ตนเองคิดว่าเหมาะสม แม้จะไม่หรูหราทันสมัยมากนักแต่ก็ได้บริการต่าง ๆ ครบเหมือนกับโรงแรมชั้นนำโดยทั่วไป

ชั้นที่ 4 Lower – Middle Class

  • คนโดยเฉลี่ย

ชนชั้นกลางหรือชนชั้นทางสังคมของคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกพนักงานออฟฟิศ รูปแบบการใช้ชีวิต จะเลือกใช้สินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากบุคคลภายนอกว่าดูดี ชอบใช้สินค้าเลียนแบบและมีพฤติกรรมเลียนแบบ ชอบของดีราคาถูก  และเพื่อให้ตัวเองไม่ตกเทรนด์ บางรายถึงขั้นใช้จ่ายเกินตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่อยู่ในกระแสของสังคม

ชั้นที่ 5 Upper – Lower Class

  • จแต่ซื่อสัตย์

เป็นชนชั้นทำงาน จัดเป็นชนชั้นที่ใหญ่ที่สุดทางสังคม รูปแบบการเลือกใช้สินค้าและบริการนั้นจะเหมาะสมกับฐานะของตนเองแบบ “พอเพียง” และเมื่อเห็นว่าสินค้าและบริการใดที่เหมาะสมกับตนก็จะซื่อสัตย์ และภักดีกับสินค้านั้น ไม่ค่อยคิดนอกใจไปใช้สินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น สำหรับการใช้สินค้าและบริการของโรงแรมนั้น จะเลือกใช้โรงแรมที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และความจำเป็นของตนเอง สิ่งใดที่คิดว่าตนเองไม่ต้องการ หรือไม่มีความจำเป็น ก็จะไม่ให้ความสนใจ และจะไม่เสียเงินไปกับสิ่งนั้น

ชั้นที่ 6 Lower – lower class

  • ชนกลุ่มน้อย

ชนชั้นคนงานที่ไม่มีความชำนาญ กลุ่มเกษตรกร ชาวนา กรรมกร ชนชั้นแรงงาน รูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคจะเป็นการนำของที่มีอยู่มาซ่อมแซมหรือแปรสภาพให้เป็นเครื่องใช้ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์และจำเป็นในการดำรงชีพ การซื้อสินค้าและบริการนั้นจะใช้เท่าที่จำเป็น และเลือกใช้บริการโรงแรม สำหรับเป็นที่ซุกหัวนอนเท่านั้น จะไม่ให้ความสนใจสินค้าหรือบริการอื่นๆของโรงแรมที่มีไว้คอยบริการ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จะเลือกสินค้าหรือบริการที่ซื้อหาได้ภายนอกเพราะราคาถูกกว่า

โดยนักการตลาดส่วนใหญ่บอกว่า การแบ่ง ลักษณะชั้นทางสังคม นั้น มีประโยชน์มากต่อการแบ่งส่วนการตลาดต่อสินค้า การกำหนดโฆษณา การให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพราะในชนชั้นที่ต่างกัน ก็จะมีลักษณะพฤติกรรมการใช้ที่ต่างกัน รวมไปถึงความต้องการ การตัดสินใจซื้อ และการบริโภคสินค้า

“ภาวะโลกร้อน” ปัญหาใหญ่ที่คนทั้งโลกกำลังตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา มักจะสร้างความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโลกร้อนขึ้นได้เสมอ 7R วิธีลดขยะ ช่วยลดโลกร้อนได้ โดยเฉพาะ ขยะ ที่หลายๆ ประเทศนั้นมีวิธีการกำจัดขยะที่ผิดวิธี จึงก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในกระบวนการกำจัดขยะ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นและเกิดภาวะโลกร้อน

อ่านบทความเพิ่มเติม เคล็ดลับการเล่นสล็อตออนไลน์ ปี2020 เคล็ดลับง่าย ๆ ในการเล่นสล็ตออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้ทักษะ หรือสกิลอะไรเลย ก็สามารถเล่นได้ อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน กฎกติกาในการเล่นก็มีไม่มาก ทำให้ผู้ที่อยากเล่นสล็อตออนไลน์เพื่อหารายได้